Darmowe Programy Autora

do gry, obsługi grafiki, multimediów, baz danych i plików tekstowych

zapraszam również na stronę:   www.awalum.com

 

"3_gry.zip" wer.1.0   (1.694 MB)
tu obraz m_gierki.jpg

         Program "3_Gry" jest w zasadzie zestawem trzech oddzielnych, prostych gierek pomocnych mi w przeszłości w edukacji moich wnucząt. Obecnie zawiesiłem je na stronie z myślą, że może przydać się innym wnuczętom w procesie zarówno ich edukacji, jak też i zabawy.
         Pierwszym z nich jest "Bricks" Serba Bojana Milosewica (bmmb@bitsyu.net), którego autor udostępnił kod źródłowy w Internecie. Istota tego programu sprowadza się do usuwania (klik myszą) z pola kolorowych klocków z pełną ewidencją wyników grającego. Moja rola, w odniesieniu do tego programu, sprowadziła się do nadanie programowi nieco innego wystroju oraz spolszczeniu ujętych tam wyrażeń.
         Na podobnych zasadach opracowałem pozostałe dwie gry (Labirynt i Sylaby) z tym tylko, że ściągane z Internetu (dawno temu) materiały źródłowe nie były zaopatrzone w dane ich autorów.
          "Labirynt" to jedna z wielu tego typu gier, jakie krążą w Sieci. Atutem tego jest możliwość ustawiania stopnia trudności (istotne w przypadku małych użytkowników) oraz trójwymiarowość scen. "Sylaby" - ta nazwa wyjaśnia już wszystko - jest typowym programem edukacyjnym dla maluchów.

   

"4Asy.zip" wer.1.0   (338 kb)
tu obraz m_4asy.jpg

Prosta gra karciana "4Asy" rozpoczyna się od czterech odkrytych kart widocznych na planszy programu oraz widocznej po prawej talii pozostałych i zakrytych kart.
          Jeżeli istnieje 2 lub więcej kart w tym samym kolorze to klik myszą na karcie o najmniejszej wartości odrzuca tę kartę do widocznego (prostokat) magazynu poniżej tych kart. Jeżeli nie ma widocznych kart w tym samym kolorze to klik na talii kart pozostałych otworzy kolejne 4 karty by gracz ponownie przystąpił do odrzucania zdublowanych kart na takich samych zasadach.
          Jeżeli w talii nie ma już kart oraz nie można już odrzucać kolejnych kart do magazynu to gra jest skończona. Gracz otrzymuje tyle punktów ile kart zostało wyprowadzonych do magazynu.
          Program prowadzi ewidencję 10 najlepszych graczy, których nazwiska i zdobyte punkty są przechowywane w pliku "4Asy.asy" i są aktualizowane z każdą kolejną grą.

   

"15tki.zip" wer.1.0   (327 kb)
tu obraz 15tki.jpg

"15tki" to popularna gra, polegająca na przesuwaniu liczb sąsiadujących z pustą celą na planszy programu, tak aby w końcowym efekcie uzyskać ciąg kolejno rosnących liczb zakończony pustą celą. Przeważnie podobne programy wymagają uzyskiwania uporządkowanych ciągów spośród 15 liczb (stąd taka nazwa), ta wersja programu oferuje użytkownikowi wybór spośród 9, 15 lub 25 liczb.
          Ze względu na różne poziomy trudności realizacja gry może przebiegać etapami. Uzyskany efekt może zostać zapisany do pliku w dowolnym momencie by w kolejnym etapie odczytać plik i kontynuować grę bazując na danych uzyskanych z tego pliku.
          Cennym walorem programu jest możliwość doboru i utrwalenia koloru planszy, koloru prezentowanych na planszy liczb, rozmiaru planszy programu oraz miejsca jej rozmieszczenia na ekranie monitora.

   

"Adres.zip" wer.1.2   (347 kb)
tu obraz m_adres.jpg

Program "Adres" jest w zasadzie bazą tekstową, umożliwiającą wprowadzanie tekstu do sześciu wyodrębnionych rekordów (pól) tej bazy. Edycja danych w ramach tych pól odbywa się na zasadach typowych dla edytorów tekstu. Informacje tekstowe zostają przez program zapamiętane w takie postaci w jakiej je wprowadzono. Stąd też Adres z powodzeniem może służyć nie tylko do gromadzenia adresów lecz do wszelkich, potrzebnych użytkownikowi informacji.
         Uruchomiony prezentuje na ekranie planszę główną, która w zasadzie składa się z ułożonych poziomo kolejnych rekordów zawierających odpowiednie dane. Kolejność tych rekordów jest adekwatna do tekstu w polu oznaczonym kolorem żółtym - kolumny opisanej jako Nazwisko. Rozmieszczone u góry rozwijane opcje Menu zabezpieczają prowadzenie w programie operacji edycyjnych i wyszukiwania potrzebnych informacji.
         Dwukrotny klik na wybranym rekordzie (lub klawisz funkcyjny F4) otwiera kolejne okno z pełnymi danymi danego rekordu. W tej fazie możliwa jest aktualizacja zawartych tam treści.

   

"Avifoto.zip" wer.2.5   (246 kb)
tu obraz m_avifoto.jpg

"Avifoto" odtwarza w oddzielnym oknie różne pliki wideo w ich orginalnych rozmiarach.
Zasadniczym przeznaczeniem programu jest jednak odtwarzanie plików .AVI (w tym skompresowanych za pomocą DivXa), wybór dowolnie wybranych klatek (ramek) z tych plików oraz ich zapis w postaci plików graficznych JPG lub BMP.
          Program może stanowić pomocne narzędzie podczas wykonywania zestawów (albumów) zdjęć z coraz popularniejszych w rodzinnych stadłach filmów skompresowanych efektywnym kodekiem (DivX-em) - MPEG4. W przypadku zapisu klatek do plików JPG użytkownik ma możliwość dowolnego kształtowania (ustawiania) jakości kompresji tych plików.

   

"Bitwa.zip" wer.1.0   (202 kb)
tu obraz bitwa.jpg

"Bitwa" to popularna gra zwana potocznie grą w okręty. Przeciwnikami w niej są użytkownik komputera oraz sam komputer. Użytkownik rozmieszczanie swoich okrętów może przeprowadzać sposobem manualnym; może tą operację powierzyć programowi. Rozmieszczanie okrętów komputera przeprowadza zawsze program "Bitwa".
          Każde ustawienie okrętów gracza może być zapisane do pliku z rozszerzeniem .BIT i ładowane do programu w miejsce tworzenia układów okrętów od nowa.

   

"DelphiCC.zip" wer.2.0   (248 kb)
tu obraz m_delphicc.jpg

"DelphiCC" to spolszczona przeze mnie freewarowa wersja programu Angusa Johnsona (http://users.on.net/johnson), którego przeznaczenie jest ściśle określone - służy mianowicie do zamiany plików źródłowych Delphi (.pas i .dpr) do postaci HTML lub RTF.
          Po dokonaniu konwersji plik pascalowski już można "zawieszać" na stronach internetowych prezentując przed całym światem efekty swoich dokonań.
Obsługa programu sprowadza się w zasadzie do 2 klików myszą - wybór pliku pascalowskiego do konwersji i zapis pliku w odpowiedniej postaci. Pomimo swej prostoty program zapewnia użytkownikowi możliwość dowolnego ustawiania kolorów przedstawiania znaków określających symbole i operatory języka, procedury Delphi, komend procesora, rozkazów assemblera, opisów tekstowych itp.

   

"Dowcip.zip" wer.1.1   (293 kb)
tu obraz m_dowcip.jpg

"Dowcip" jest prostą przeglądarką plików tekstowych, umieszczonych we wspólnym katalogu. Dodatkowo został wyposażony w opcje zapisu zaznaczonego tekstu do odrębnego pliku oraz dodawania powyższego tekstu do już istniejącego pliku w celu tworzenia bazy dowcipów (lub innych treści) o odpowiedniej tematyce.
Składa się on jedynie z pliku wykonywalnego oraz przykładowych baz (plików) z pewną ilością dowcipów. Do obsługi wykonywanych na plikach operacji służy, uruchamiane prawym klawiszem myszy, Menu podręczne.

   

"DuckHunt.zip" wer.1.0   (946 kb)
tu obraz m_duck.jpg

"DuckHunt" jest typową grą-strzelanką, w której tym razem celami są kaczki. Jej zasady polegają na strzelaniu (klik myszą) do ukazujących się kaczek. W każdej z 10 rund program oferuje 10 wylotów; celne trafienia są ewidencjonowane w postaci widocznych u dołu punktów. Największą ich ilość gracz otrzymuje z chwilą ukazania się celu na planszy; w kolejnych ułamkach sekund ta punktacja diametralnie maleje.
          Z chwilą zakończenia gry, jeżeli uzyskana punktacja była rekordowa to zostaje automatycznie zapisana do pliku i przy kolejnym uruchomieniu DuckHunta pokaże się w okienku planszy powitalnej jako rekordy gry.
          W gestii użytkownika należy wybór stopnia trudności polowania - wylot pojedyńczych kaczek lub par takowych.

   

"Ferma.zip" wer.1.0   (265 kb)
tu obraz m_ferma.jpg

"Ferma" jest grą polegającą na wyszukiwaniu na planszy takich samych zwierząt. Ustawiana przez grającego plansza może posiadać od 12 do 30 obrazów. Poprzez klikanie na zakrytych obrazach zostają one na pewien czas odsłonięte i jeżeli zwierzęta na nich są identyczne to te obrazy zostają odkryte do końca gry.
          Przy doborze 12, 16 lub 20 pól zestawiać należy pary tych samych zwierząt; pola 24 i 30 obrazkowe wymagają zestawiania 3 identycznych obrazów.
          Program prowadzi ewidencję 10 najlepszych wyników w 5 odrębnych plikach. Pliki te są zgrupowane w katalogu "Wyniki". Najlepszym wynikiem jest rezultat o najmniejszej wartości liczbowej, adekwatnej do ilości prób. Ta wartość, pokazywana na planszy, to nic innego jak błędne odkrywanie obrazów, stąd wartość cyfrowo najmniejsza jest najbardziej pożądana.

   

"Forte.zip" wer.1.0   (337 kb)
tu obraz m_forte.jpg

Program "Forte" jest programem przeznaczonym do odtwarzania plików muzycznych .MP* (.mp1,.mp2 i .mp3).
Przy pomocy programu można zestawiać listy utworów do odtwarzania, zapisywać je w unikalnej dla programu postaci (pliku z rozszerzeniem .GRA) lub w postaci pliku tekstowego oraz odtwarzać tak utworzone listy.
          Pliki (utwory muzyczne), w każdej z takich list mogą pochodzić z różnych katalogów składowania tych plików. Tworzenie list może być prowadzone metodą dodawania do listy pojedyńczych plików lub całych katalogów.
          Wszelkie operacje, możliwe przy wykorzystaniu widocznych na formatce programu klawiszy (przycisków) są zdublowane w uruchamianym prawym klawiszem myszy Menu podręcznym.

   

"Fotokod.zip" wer.1.4   (321 kb)
tu obraz m_fotokod.jpg

Jedynym przeznaczeniem programu "Fotokod" jest umożliwienie użytkownikowi prowadzenie prezentacji na ekranie plików graficznych (obrazów), zdeponowanych we wspólnym katalogu dysku twardego komputera.
         Specyfiką programu jest możliwość szyfrowania treści wszystkich lub wybranych jedynie obrazów. W przypadku prezentacji takiego obrazu na ekranie ukazuje się jego właściwa treść, pod warunkiem ustawienia właściwego dla pliku (katalogu) hasła.
          Na okres prezentacji program rozszyfrowuje obraz "w locie". Pliki graficzne danego katalogu są w programie opisane i ponadto ilustrowane za pomocą ich miniaturek. Pliki zaszyfrowane są przedstawiane w postaci białych kopert.

   

"Hexedytor.zip" wer.1.1   (318 kb)
tu obraz m_hexedytor.jpg

"HEXEdytor" to pospolity w branży informatycznej edytor plików binarnych. Podczas edycji takich plików program zabezpiecza ich wersje źródłowe w postaci tworzonych kopii (backupów) zapasowych.
          Stosownie do własnych upodobań użytkownik może ustalić tryb wyświetlania danych na ekranie, rozmiar i miejsce rozmieszczenia na ekranie okna edycji oraz kolorystykę wyświetlania edytowanych danych. Program powstał na bazie freewarowego komponentu MPHexEditorEx Markusa Stephany (merkes@mirkes_dot_de).

   

"Jasnowidz.zip" wer.1.0   (205 kb)
tu obraz m_jasnowidz.jpg

"Jasnowidz" jest nie tyle grą co zabawą, w której program odgaduje myśli grającego. W praktyce użytkowanie programu sprowadza się do wyboru jednej z prezentowanych na planszy kart.
          Wybraną kartę należy zapamiętać, dając programowi jedynie podpowiedź (klik myszą na jednej z trzech widocznych kolumn u dołu ekranu, podkolorowanych na niebiesko), w której kolumnie znajduje się "nasza" karta.
          Po czterokrotnej podpowiedzi program wyświetli nam tą kartę w oddzielnym okienku.

   

"Kalkulator.zip" wer.1.1   (188 kb)
tu obraz m_kalkulator.jpg

"Kalkulator"jest owocem zgłębiania zasobów i możliwości tajemniczego modułu "Math", istniejącego w każdej z wersji Delphi. Zawarte w Kalkulatorze funkcje matematyczne stanowią tylko część "zaszytych" w tym module procedur.
          Ze względu na prostotę w czasie jego użytkowania zrezygnowano z opracowania modułu pomocy podręcznej. Funkcję takiej pomocy spełnia tekst jaki ukazuje sie na pasku w dolnej części formatki (okna) programu z chwilą ustawienia kursora myszy nad każdym z widocznych elementów.)

   

"Karty50.zip" wer.1.0   (531 kb)
tu obraz m_karty50.jpg

Program "Karty50" jest kolejną grą karcianą. W niej jednak gracz (użytkownik komputera) prowadzi pojedynek z komputerem i zwycięzcą zostaje ten kto jako pierwszy osiągnie wynik 50 punktów. Powyższa wartość nie może zostać przekroczona. Jeżeli gracz biorący kartę przekroczy 50 punktów to automatycznie przegrywa.
          W praktyce gra sprowadza się do wyświetlenia na planszy (po aktywacji opcji "Gra" w widocznym u góry Menu) 24 kart, o wartościach od 1 (taką wartość ma As) do 6. Każdy z graczy w swoim ruchu bierze z planszy kartę i wyprowadza ją na swoje pole poniżej widocznej talii kart.

   

"KillerBees.zip" wer.1.0   (1.319 MB)
tu obraz m_KillerBees.jpg

"KillerBees" jest grą najpospolitszego, bo opartego na strzelaniu, gatunku. W niej jednak przebija się motyw humanitarno-ekologiczny. Oto jesteśmy świadkiem jak pszczoły-zabójcy (jest taki gatunek na kontynencie amerykańskim, śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka) uganiają się za biednymi motylami w wiadomym celu. Grający, prowadząc ogień do tych bestii, broni słodkie motylki wzorem ekologów znad Raspudy.
          Program uzyskał polską wersję i został nieco zmodernizowany dzięki autorowi (F. Faris Suhlendorf Germany), który w Internecie udostępnia jego kod źródłowy.
          Z chwilą uruchomienia programu (klawiszem F1 lub Start) grający, dysponując czasem 200 sekund oraz 200 - ma pociskami (te dane widoczne w górnych rogach planszy) , rozpoczyna zwalczanie ukazujących się na planszy pszczół. Aby jego misja została zakończona sukcesem musi uzyskać 100 celnych trafień w wyżej wymienionym czasie.

   

"Kodzik.zip" wer.1.2   (185 kb)
tu obraz m_kodzik.jpg

Program "Kodzik" składa się z pliku wykonywalnego oraz z plików (.HLP i .CNT) pomocy. Po zainstalowaniu jego w dowolnym katalogu jest gotowy do pracy poprzez uaktywnienie pliku wykonywalnego.
          W programie zastosowano szyfr polialfabetyczny, który realizuje podstawianie pojedyńczych znaków hasła do odpowiednich znaków tekstu. Moc kryptograficzna takiego szyfrowania jest pochodną długości zastosowanego hasła. Maksymalna długość wprowadzanego w "Kodziku" hasła to 255 dowolnych znaków.
          Program szyfruje wybrany plik metodą nadpisania jego treści. Plik po operacji kodowania nadal występuje pod dotychczasową nazwą. Ta nazwa może być zmieniona - decyzja w tej sprawie należy do użytkownika. Zmieniana nazwa może być dowolną z wyjątkiem nazwy pliku już istniejącego w danym katalogu - ograniczenie programowe.

   

"Larum.zip" wer.1.1   (185 kb)
tu obraz m_larum.jpg

"Larum" przypomina użytkownikowi komputera o koniecznych do wykonania w danym dniu czynnościach.
          Przypominanie to jest realizowane za pomocą generowanych przez głośnik (speaker) PC dzwięków i ukazującym się, w postaci okna, komunikacie.
         W zakresie wyboru generowanych w trakcie alarmowania dzwięków użytkownik posiada możliwość ustawienia 1 z pośród 13 oferowanych przez program zestawu tonów

   

"Ledy.zip" wer.1.0   (253 kb)

tu obraz ledy.jpg

Prosta z pozoru gra "Ledy" w praktyce okazuje się dosyć skomplikowaną logiczną łamigłówką, której działanie sprowadza się do aktywacji (klikania myszą) na widocznych na planszy kołach symbolizujących diody led. W przypadku kliku na diodzie wyłączonej (koloru szarego) zostaje ona wprowadzona w stan aktywny (przybiera kolor czerwony symbolizujący świecenie) i jednocześnie zostają przekazane komendy do zmiany stanu kolejnych 2 diod, z którymi powyższa dioda jest połączona. Sposób tych połączeń symbolizują na planszy programu widoczne linie.
          Zmiana stanu połączonych diod skutkuje zmianą koloru każdej z nich w zależności od koloru dotychczas posiadanego. W przypadku diody świecącej na czerwono zostanie ona wyłączona, przybierając kolor szary i odwrotnie.
          Zakończenie gry następuje z chwilą zapalenia wszystkich diod; temu zjawisku towarzyszy dźwiękowy aplauz poparty stosownym komunikatem.

   

"Mahjong.zip" wer.1.0   (477 kb)
tu obraz m_mahjong.jpg

Program ten jest darmową wersją znanej gry logicznej "Mah-jong". Jest to klasyczna gra chińska, której zasady polegają na wyczyszczeniu planszy (ekranu) z widocznych klocków. Aby to zrobić, należy łączyć takie same klocki (klikając na nich myszą) w pary.
          Zadanie byłoby proste gdyby nie ograniczona ilość ruchów. Problem polega na tym, że część z nich jest przykryta innymi dając wielopoziomowe piramidy. Bardzo często gracz ma możliwość wyboru podczas zdejmowania par klocków; od grającego więc zależy efekt końcowy gry - całkowite wyczyszczenie planszy z klocków lub jej zakończenie z pewną ich ilością.
          W ramach programu użytkownik otrzymuje 10 plików bazowych oferujących grę z różnym poziomem trudności.

   

"Majster.zip" wer.1.2   (1.267 MB)
tu obraz m_majster.jpg

Aktualna, zbudowana od podstaw wersja " Majstra" to prosta w użyciu aplikacja, ukierunkowana na polskiego użytkownika, do wykonywania dokumentów w typowych dla polskich znaków standardach - UTF-8, ISO-8859-2 oraz archaicznym już windows-1250.
          Myślą przewodnią tej wersji była chęć dostarczenia kolejnego narzędzia usprawniającego tworzenie stron WWW chociaż w wyżej wymienionych formatach kodowania znaków można wykonywać w tym programie dowolny dokument tekstowy.
          Podczas pracy z dokumentem użytkownik może, w celu zwiększenia przejrzystości tekstu, podkolorować składnię (tagi) typowego dla dokumentu języka programowania. Oprócz kolorowania języka HTML (opcja domyślna) można ponadto uruchomić kolorowanie XML, CSS, Java (*.java i *.js), PHP, Perl, Pyton, Delphi, Cpp, SQL.

"MasterMind.zip" wer.1.0   (387 kb)
tu obraz m_mastermind.jpg

Wyjatkowo cenna, bo doskonaląca spostrzegawczość i logiczne myślenie, gra "MasterMind" jest znaną już w różnych wariantach aplikacją komputerową, internetową i komórkową. Ta wersja aktualnie posiada system prowadzenia ewidencji 10-ciu najlepszych wyników, oddzielnie dla każdego z 3 poziomów trudności. Zapamiętaniu podlegają ponadto jej szata graficzna i miejsce rozmieszczenia na ekranie.
        Stosownie do upodobań i możliwości gracz dobiera sobie odpowiedni poziom trudności. Kolory, widoczne u dołu planszy po lewej w postaci kulek, należy przeciągać myszą w odpowiednie miejsce na pasku u dołu planszy.
        W każdej grze użytkownik dysponuje 12 układami (szansami) na dobór kolorów w odpowiednim porządku. W każdej szansie program udziela grającemu odpowiednich wskazówek dla dalszej gry.
        Punktacja w każdej grze jest zawsze zróżnicowana. Jest ona wypadkową poziomu trudności, ilości użycia danego koloru, ilości prawidłowych kolorów chociaż użytych na niewłaściwych miejscach oraz aktualnej szansy gry.

   

"Pary.zip" wer.1.0   (205 kb)
tu obraz m_pary.jpg

"Pary" są grą doskonalącą u grającego pamięć, spostrzegawczość i refleks. Jej istota sprowadza się do tworzenia par identycznych cyfr lub liter metodą wyboru 2 klawiszy (przycisków) na ekranie, które takie znaki zawierają. W programie grający (użytkownik) dobiera sobie jeden z 14 poziomów trudności (od 3 x2 przycisków do 10 x 10 przycisków) operując maksymalnie 100 przyciskami.
          Na każdym poziomie grający jest oceniany według skali punktowej, odpowiedniej do uzyskanego czasu i współczynnika trudności. Wyniki są ewidencjonowane w plikach oddzielnie dla każdego poziomu. Powyższe pliki przyjmują nazwy danego poziomu z rozszerzeniem .sco (np. 3x2.sco, 4x2.sco ... 10x10.sco). Przy kolejnym uruchomieniu programu i wyborze odpowiedniego stopnia trudności wyniki, zawarte w pliku danego stopnia, automatycznie ukażą się w oknie powyżej wybieranych przycisków w układzie: uzyskane punkty i nazwisko (imię) gracza. .

   

"Podbój.zip" wer.1.0   (283 kb)
tu obraz m_podbój.jpg

Gra " Podbój" polega na cyklicznym wybieraniu odpowiedniego koloru, w następstwie którego cele oznaczone tym kolorem na siatce planszy głównej programu przyjmują jasnoniebieską postać. Symbolizuje to teren zajęty, lub jak kto woli - podbity, przez gracza.
       W tym samym czasie przeciwnik (komputer) wybiera kolor z pozostałych, w dolnym panelu, kolorów i na podobnych zasadach dokonuje zagarnięcia terenu z przeciwnej strony planszy. Teren przeciwnika przyjmuje kolor granatowy.
        Zwycięzcą w grze zostaje ten, kto jako pierwszy osiągnie 600 punktów (cel siatki). Istotą gry jest wybór takiego koloru, aby na siatce jak najwięcej cel stało się "terenem" zdobytym przez gracza w danym ruchu.

   

"Pokaz." wer.2.5   (383 kb)
tu obraz m_pokaz.jpg

Zasadniczym przeznaczeniem programu "Pokaz" jest prezentacja na ekranie plików graficznych (pliki .JPG, BMP,EMF,WMF i ICO), zdeponowanych w dowolnym katalogu.
          Owa prezentacja może być prowadzone metodą manualnego wybierania dowolnych plików na czas nieokreślony lub metodą automatycznego pokazu kolejno wszystkich obrazów w czasie ustawianym przez użytkownika.
         Obrazy są prezentowane na ekranie w ich normalnych rozmiarach. W przypadku gdy ich rozmiary przekraczają parametry ekranu, "Pokaz" dysponuje opcją dopasowywania każdego z obrazów do ekranu. W katalogu "Foto" program dostarcza kilku fotografi w celu natychmiastowego sprawdzenia jego funkcjonalności.

   

"Polowanie.zip" wer.1.0   (10.273 MB)

tu obraz m_polowanie.jpg

"Polowanie" jest prostą grą, która sprowadza się do ostrzeliwania obiektów latających. Tymi obiektami są sępy-ludojady jakie pojawiły się ostatnio w naszych górach.
        Program składa się jedynie z pliku wykonywalnego, pliku "wynik.ok" zawierającego wykaz najlepszych wynikow oraz podkatalogu "data" z plikami konfiguracyjnymi gry.
     Obsługę programu zabezpieczają widoczne u góry przyciski uruchamiane klikiem myszy lub odpowiednimi klawiszami funkcyjnymi. Powyższe opcje mogą być uruchamiane w dowolnym etapie funkcjonowania programu.
        Ilość zdobytych w grze punktów zależy od wielkości zestrzeliwanych ptaków i mieści się w przedziałe 5 (ptaki duże) do 25. Te wartości są widoczne przy zestrzeliwanych obiektach.
        Jeżeli uzyskany przez gracza wynik kwalifikuje go do dziesiątki najlepszych, wówczas program poprosi o wprowadzenie nazwy gracza (niekoniecznie musi to być nazwisko) by po segregacji wyników pokazać tablicę najlepszych.

   

"Puzzle.zip" wer.1.0   (713 kb)
tu obraz m_puzzle.jpg

"Puzzle" jest kolejnyn programem-grą służącym do zabawy, która polega na składaniu w jedną całość poszczególnych fragmentów obrazu. Spośród podobnych programów ten wyróżnia się możliwością importu z zewnątrz dowolnego obrazu formatu JPG, który zostaje podzielony na dowolną, ustalaną przez użytkownika ilość jego fragmentów.
          Kolejnym jego walorem jest prowadzenie operacji scalania fragmentów obrazu w jedną całość w oknie, które swoimi rozmiarami oddaje rzeczywiste parametry obrazu. Powyższa zaleta jest istotna w przypadku podziału obrazu na znaczną ilość jego fragmentów, które w przypadku innych, podobnych programów stają się małe, a więc mało czytelne dla użytkownika.
          Składanie fragmentów obrazu w całość jest w programie wyjątkowo proste i wygodne - po prostu należy na wybranym fragmencie wykonać dwukrotny klik myszą, przenieść jej kursor w kolejną partię pola i osadzić tam ten fragment metodą ponownego dwukrotnego kliku. W wyniku takiej operacji następuje zamiana tych 2 fragmentów miejscami. Powyższe operacje należy powtarzać aż do poprawnego scalenia wszystkich fragmentów. Zakończenie operacji składania zakomunikuje nam program stosownym komunikatem.

   

"Reussite.zip" wer.1.0   (242 kb)
tu obraz m_reussite.jpg

Celem gry "Reussite" jest oczyszczenie planszy ze wszystkich kart. Robimy to łącząc je w pary, których suma będzie równa 13. Gracz zostaje zwycięzcą tylko wtedy, gdy wszystkie karty zostaną połączone w pary. Program prowadzi ewidencję 3 rekordowych wyników.
        Gra posiada 2 równorzędne obszary wyboru łączonych w pary kart. Pierwszym jest piramida stworzona z 6 linii (poziomów); drugim jest obszar (pas poniżej piramidy) odkrywanych z talii kart.
        Podczas operacji na piramidzie wyborowi podlegają jedynie aktualne odkryte karty. Z obszaru poniżej mogą być wybrane tylko karty leżące po zewnętrznych stronach - karty nie przykryte sąsiednimi.

   

"Skryba.zip" wer.1.5   (1046 kB)
tu obraz m_skryba.jpg

Program "Skryba" jest typowym edytorem tekstowym, ukierunkowanym na tworzenie dokumentów sformatyzowanych w postaci plików RTF. W powyższych plikach można tworzyć i osadzać elementy graficzne takie, jak: pliki BMP i JPG, trójwymiarowe i kolorowe tabele, tekst w kolorowym panelu oraz różnego rodzaju symbole.
         Obrazy na stronach tego edytora mogą być oblewane tekstem; dokumenty tak opracowane mogą być eksportowane do innych, posiadających podobne opcje, edytorów. Za pomocą "Skryby" można tworzyć również dokumenty formatu PDF z elementami graficznymi włącznie.
         Atutem "Skryby" jest również moduł drukowania. Jego opcja ustawienia parametrów drukowania pozwala na wszechstronną modyfikację rozmiarów stron i sposobu rozmieszczania w nich tekstu. Opcja drukowania, dzięki właściwości podglądu każdej strony, zapewnia pełną kontrolę użytkownika w czasie druku.

   

"Sokoban.zip" wer.2.1   (303 kb)
tu obraz m_sokoban.jpg

"Sokoban" jest on bardzo ciekawą, wyrabiającą logiczne myślenie, grą której istota sprowadza się do przesunięcia (w rejon magazynu, garażu - białe kwadraty) przy pomocy czerwonej, kolczastej kuli znajdujących się obiektów w kształcie kuferków lub jak kto woli - w kształcie beczek.
          Te przednioty są w różny sposób rozmieszczane w korytarzach widocznego na planie labiryntu. Labirynt, podobnie jak przedmioty posiada różne dla poszczególnych poziomów gry konfiguracje. Program dysponuje 25 poziomami gry o różnej skali trudności. Niektóre poziomy są wyjątkowo trudne.
          W trakcie gry można przechodzić do kolejnych lub wybieranych poziomów trudności. Można powtarzać grę od nowa na tym samym poziome i co jest istotne - można cofać wykonane operacje dowolną ilość posunięć wstecz.

   

"Szachy.zip" wer.3.2   (246 kb)
tu obraz m_szachy.jpg

Podczas użytkowania programu w grze w szachy może uczestniczyć dwóch grających ze sobą lub jeden gracz w pojedynku z przeciwnikiem, którym będzie komputer. Można również obserwować zmagania komputera z kolejnym, abstrakcyjnym komputerem.
          Stosownie do upodobań użytkownik może w programie wybrać sobie przeciwnika, ustalając dla niego kolor figur oraz miejsce ich rozmieszczenia (białe figury u góry lub na dole) na planszy. Zaznaczając stosowne okienka może uczynić widocznymi koordynaty pól oraz ich krawędzie.
          Na białym polu po prawej program prowadzi zestawienie wszystkich wykonanych podczas gry ruchów; powyższe zestawienie może zostać w dowolnym momencie zapisane do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy przebiegu gry.
          Cenną właściwością tego pola jest również możliwość zobrazowania stanu na szachownicy w dowolnym posunięciu. Dla osiągnięcia powyższego celu wystarczy jedynie klik myszą na odpowiedniej pozycji w polu zestawienia ruchów.

   

"Tenis.zip" wer.1.0   (236 kb)

tu obraz m_tenis.jpg

Program "Tenis", jak wskazuje nazwa, jest prostą grą w tenisa, która składa się jedynie z pliku wykonywalnego, pliku tenis.ten zawierającego wykaz najlepszych wynikow oraz podkatalogu audio z dwoma plikami dźwiękowymi.
          Ponieważ w programie kursor myszy jest wykorzystany jako rakieta tenisowa wszelkie operacje, związane z obsługą programu należy realizować za pomocą przycisków klawiatury.
          Na pasku menu (u góry) użytkownik może za pomocą klawiszy funkcyjnych F1 - F5 realizować wszystkie opcje jakie program posiada. Powyższe opcje mogą być uruchamiane w dowolnym etapie funkcjonowania programu.
          Z chwilą aktywacji pliku wykonywalnego na planszy programu czarne pole stanowi kort tenisowy. Klawisz F2 inicjuje serw przeciwnika, którym jest komputer; czynność gracza sprowadza się do przesuwania u dołu ekranu swojej rakiety, tak aby piłka została odbita w kierunku przeciwnika. Wyjście piłki poza pole kortu jest sygnałem zakończenia aktualnej gry.
          Ilość zdobytych punktów ilustruje napis Punkty w górnym lewym rogu planszy. Realnym utrudnieniem w grze jest fakt sukcesywnego przyśpieszania tempa odbijania piłki.
          Jeżeli uzyskany przez gracza wynik kwalifikuje go do dziesiątki najlepszych, wówczas program poprosi o wprowadzenie nazwy gracza by po segregacji wyników pokazać tablicę najlepszych.

   

"Totek.zip" wer.1.5   (200 kb)
tu obraz m_totek.jpg

Program "Totek", jak wskazuje nazwa, jest przeznaczony do generowania zestawów liczb na potrzeby zasadniczych losowań totalizatora sportowego - Dużego i Małego Lotka, Ekspres Lotka.
         "Totek" może generować od 3 do 7 numerków TOTKA w zakresie liczb 9 do 49. Kolejne losowania są automatycznie ewidencjonowane w celu ich ewentualnego zapisu do pliku tekstowego.
         Wydruk takich zestawień powinien być wykonywany przy pomocy systemowego edytora tekstu jaki funkcjonuje w każdym komputerze.

   

"Warcaby.zip" wer.1.0   (267 kb)
tu obraz m_warcaby.jpg

Program "Warcaby" jest standardową grą, na której rozpoczynało swoją sportową przygodę każde ludzkie pokolenie.
          W tej wersji programu użytkownik komputera występuje w roli gracza; przeciwnikiem jest komputer. W celach poglądowych program może inscenizować grę dwóch wirtualnych komputerów. Poszczególne posunięcia grających są przedstawiane na typowej planszy oraz ewidencjonowane w postaci tablicy, która może zostać zapisana do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy lub wykorzystania w kolejnych grach.
          Program jest uproszczoną i spolszczoną wersją rozprowadzanego na zasadach Open Source programu "WinDraught" strony internetowej www.delphisources.ru.

   

"Wirtuoz.zip" wer.2.3   (214 kb)
tu obraz m_wirtuoz.jpg

"Wirtuoz" pozwala na odtwarzanie plików medialnych (WAV, MP3, MID, AVI, MPG, MPEG, MOV, ASF, DAT) zgrupowanych we wspólnym katalogu. W zależności od potrzeb odtwarzanie może zostać zawężone do wybranego pliku lub rozszerzone na cały katalog z powtarzaniem odtwarzania katalogu włącznie.
          W przypadku wyboru do odtwarzania tylko plików wideo możliwa jest ich projekcja w trybie pełnoekranowym; podczas odtwarzania plików audialnych wszelkich typów pliki wideo będą wyświetlane z zachowaniem ich orginalnych rozmiarów.

   

"WuZi.zip" wer.1.0   (221 kb)
tu obraz m_wuzi.jpg

Program "WuZi" jest starą chińską grą o nazwie "Qi WuZi", która pod względem kształtowania intelektu człowieka dorównuje grze w szachy. Gra ta jest bardzo popularna w Chinach i Japonii oraz w krajach Dalekiego Wschodu. Tam są już organizowane międzynarodowe zawody o uznawanej renomie, wyłaniające mistrzów tej gry.
         Sama idea gry jest prosta - zwycięża ten, kto pierwszy ustawi swoje 5 krążków (są czarne i białe) w jednel linii - wzdłuż widocznej w polu siatki lub po jej przekątnej.
          Aktualnie prezentowana gra pozwala na grę dwóch grających lub grającego z programem (komputerem). W przypadku ustawienia trybu "Komputer Vs komputer" użytkownik, klikając jedynie myszą w polu, uzyskuje lekcję poglądową z zakresu właściwości tej gry.
          Podczas gry program udostępnia grającym dane o ilości już wykonanych ruchów oraz o czasie jakim dysponuje każdy z zawodników (wzorem limitu czasu w turniejach szachowych) na wykonanie ruchu. W programie ten czas jest ustawiony na 60 sekund. Brak wykonania ruchu (kliku) w tym przedziale czasowym daje zwycięstwo przeciwnikowi. To zwycięstwo zostaje potwierdzone stosownym komunikatem.

   

"Wyrazy.zip" wer.1.0   (325 kb)
tu obraz m_wyrazy.jpg

"Wyrazy" są logiczną grą której istota sprowadza się do układania faktycznie istniejących słów (wyrazów) danego języka, które zawierają widoczne dla danej gry litery. Litery te (jest ich 16) są zawsze dobierane w sposób losowy.
          Gracz dysponuje czasem 3 minut na stworzenie widocznego po prawej stronie formatki zestawu wyrazów. Program prowadzi ewidencję wyników każdej gry, którą przedstawia na ekranie (w postaci zestawienia) po upływie wyżej wymienionego czasu; w przypadku osiągnięcia wyniku rekordowego uzyskany wynik, wraz z nazwą (imię, nazwisko lub pseudonim) grającego jest zapisywany do pliku (wyrazy.ini) po uprzednim wprowadzeniu tych danych w otwieranym oknie edycyjnym. Powyższe dane ukazują się podczas każdego użycia programu na dolnym pasku - panelu chwały.

   

"Ziper.zip" wer.1.1   (267 kb)
tu obraz m_ziper.jpg

"Ziper" jest prostym archiwizatorem plików, które gromadzi w postaci archiwum - pliku bazowego z unikatowym rozszerzeniem "*.ar".
        Plik-archiwum przechowuje różne pliki kopiowane z dowolnych (różnych) katalogów. Przechowywane pliki jednocześnie są poddawane kompresji według standardu BWT (Burrows Wheeler Transformation).
         Użytkownik może dokonać zmiany składu tego archiwum metodą dodawania lub usuwania z niego dowolnych plików. Istnieje również możliwość skopiowania wybranych lub wszystkich plików z archiwum na dysk z ewentualnie jednoczesną zmianą ich dotychczasowych atrybutów.

   

"Zrzucik.zip" wer.2.3   (306 kb)
tu obraz m_zrzucik.jpg

"Zrzucik" umożliwia zapis, w postaci plików graficznych JPG i BMP, określonej przez użytkownika części ekranu komputera. Jego aktywacja sprowadza się do wyboru kombinacji tzw. "gorących" klawiszy (klawisz "Ctrl" i wybranej litery - domyślnie oferuje kombinację Ctrl+ R) i wprowadzenie go do fazy czuwania na pasku Menu Start systemu WINDOWS, na którym widnieje w postaci widocznej ikony.
         Z chwilą wciśnięcia "gorących" klawiszy użytkownik przy pomocy pojawiającego się, w postaci krzyżyka, kursora myszy zakreśla odpowiedni rejon zrzutu ekranu i zapisuje go pod dowolną nazwą.
          Zawarta w Menu opcja "Zrzuty" pozwala na dokonywanie zrzutu ekranu o ustalonej godzinie oraz na powtarzanie tych zrzutów co pewien okres. Okres ten, wyrażany w minutach lub sekundach wybiera oczywiście sam użytkownik.

   

"Żmija.zip" wer.1.0   (251 kb)
tu obraz m_zmija.jpg

Prosta gra zręcznościowa "Żmija" polega na naprowadzaniu tego gada na jego ulubiony przysmak jakim są myszy. Do naprowadzania służą klawisze klawiatury symbolizujace strzałki.
          Z chwilą zjedzenia widocznej na żółtym tle myszy natychmiast na planszy ukazuje się kolejna mysz. Po zjedzeniu swej ofiary żmija staje się dłuższa o 1 segment.
          W czasie każdej gry grający dysponuje 600 ruchami (posunięciami) kierowanej żmiji. Po zakończeniu gry otrzymuje uzyskany wynik i jeżeli jest on jednym z lepszych wyników, wówczas jest proszony o podanie swego nazwiska by znaleźć się w Tabeli Najlepszych.
          Punktacja jest w programie również zróżnicowana. Ustawia się ją zaznaczając odpowiednią pozycję w Menu "Opcje". Jest tam 6 pozycji od najłatwiejszej poczynając. Przy wyborze wyższych pozycji zostaje zwiększana prędkość przesuwu żmiji co przekłada się na odpowiedni bonus w punktacji.

   

"Berek.zip" wer.1.1   (195 kb)
tu obraz m_berek.jpg

"Berek" jest wielce frywolną grą, która w praktycznym działaniu może kształtować u człowieka pożądane (???...) cechy psychofizyczne.
          Dedykowany jest przede wszystkim "Wybrańcom Narodu" Najjaśniejszej dla intensywnego ich treningu - aby chociaż w przyszłości przeciętnemu Polakowi Sejm przestał kojarzyć się z chlewem !

   

Poniższe zestawienie zawiera wykaz stron WWW, które dostrzegły w Sieci moją stronę

1. SEO katalog www.magiczna-kula.pl PR3 to najnowszy polski projekt mający na celu stworzenie profesjonalnego skryptu do katalogowania stron internetowych. Aby dodać stronę wybierz związaną tematycznie ze swoją stroną kategorię i podkategorię po czym korzystając z formularza dodaj swój serwis do tego katalogu.
Podobny w graficznym wystroju jest katalog www.berith.pl PR4 . Zaprasza on do przeglądania zasobów jakie zgromadził, każdy może bezpłatnie dodać do niego swoją stronę chociaż zasadniczym przeznaczeniem tego serwisu jest przeglądanie i wyszukiwanie interesujących stron internetowych i firm. Berith jest kompatybilny z wszystkimi w zasadzie przegladarkami internetowymi.
Nowoczesnym, rozbudowanym katalogiem stron internetowych jest www.hotelilon.pl PR2 . Jest on przede wszystkim inicjatywą skierowaną do użytkowników internetu, stąd też w zbiorze Hotelilon.pl znajdują się wyłącznie strony czytelne i wartościowe. Jednocześnie każdy użytkownik może zaproponować swoją stronę i sprawić by była widoczna w internecie.
Płatnym obecnie stał się darmowy niegdyś katalog www.cool.com.pl PR2 . Rozpatrzenie wniosku o dołączenie strony www wymaga wniesienia oplaty: a. wpis podstawowy - płatności 2,46 zł SMS, cena brutto. b. wpis wyróżniony GOLD 30 płatność Dotpay 10 zł przelewem lub 11,07 zł SMS, ceny brutto c. wpis wyróżniony MAX 365 płatność Dotpay 100 zł przelewem, cena brutto.
Wpisy promowane (GOLD, MAX) po skończonym okresie promocji 30 lub 365 dni przechodzą do grupy wpis podstawowy. Zaleca się przed dodaniem strony www najpierw zarejestrować się w katalogu, pozwoli to na edycję dodanych stron www.

2. Aby dodać stronę internetową do katalogu http://e-webkatalog.pl PR2 należy wybrać odpowiednią kategorię i podkategorię – zgodną z tematyką zgłaszanej strony. Następnie korzystając z formularza dokonać zgłoszenia serwisu w katalogu. Katalog stron www e-webkatalog.pl to ogólnotematyczny zbiór stron działający nieprzerwanie od 2009 roku.
Całkowicie darmowy i przyjazny w uzytkowaniu jest katalog www.news.com.pl PR4 . Dodawanie strony musi być poprzedzone zalogowaniem się użytkownika. Posiadanie loginu owocuje potem możliwością wprowadzania zmian w opis swojej strony dzięki wykorzystaniu panela administracyjnego.
W katalogu http://katalogstron.spozycjonowani.pl PR3 każdy właściciel Witryny WWW może zaproponować dołączenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu określonych wymagań: 1. Rozpatrzenie wniosku o dołączenie Witryny WWW wymaga wysłania przez właściciela Witryny WWW SMS-a o odpowiedniej treści w zależności od wybranego wariantu: - WPIS PREMIUM - sms za 1,22 zł brutto: - Okres publikacji objęty opłatą za pomocą smsa: bezterminowo - ilość kategorii do ilu można dodać wpis: 3 - możliwość wstawienia dodatkowego linku w treści wpisu: tak - WPIS GOLD - sms za 7,32 zł brutto: - Okres publikacji objęty opłatą za pomocą smsa: 365 dni - ilość kategorii do ilu można dodać wpis: 5 - możliwość wstawienia dodatkowego linku w treści wpisu: tak - dodatkowe funkcje i możliwości: strona najwyżej w swoich podkategoriach, wpis wyróżniony kolorystyczną ramką -WPIS PRESTIGE - sms za 23,18 zł brutto:. - Okres publikacji objęty opłatą za pomocą smsa: 365 dni - ilość kategorii do ilu można dodać wpis: 5 - minimalny Page Rank: 1 - możliwość wstawienia dodatkowego linku w treści wpisu: tak - dodatkowe funkcje i możliwości: strona najwyżej w swoich kategoriach, wpis wyróżniony kolorystyczną ramką, link do strony na każdej podstronie
Katalog Stron http://katalog.ogloszenia-podlaskie.pl PR2 to nowoczesny zbiór stron tylko o najlepszej reputacji. Ten darmowy katalog stron www jest regularnie moderowany a spam bezlitośnie usuwany. Profesjonalne rozwiązania SEO zapewniają skuteczne pozycjonowanie w internecie. Jeśli posiadasz stronę internetową dodaj ją do tego katalogu, a tym samym zwiększysz szanse znalezienia jej przez potencjalnych odbiorców!

3.Serwis http://spis-stron24.pl PR2 - katalog w którym znaleźć można wiele ciekawych stron internetowych dodanych przez użytkowników sieci. Rozpatrzenie wniosku o dołączenie strony www wymaga:
a. wpis podstawowy - płatności 2,46 zł SMS, cena brutto.
b. wpis wyróżniony GOLD 30 płatność Dotpay 10 zł przelewem lub 11,07 zł SMS, ceny brutto
c. wpis wyróżniony MAX 365 płatność Dotpay 100 zł przelewem, cena brutto.
Wpisy promowane (GOLD, MAX) po skończonym okresie promocji 30 lub 365 dni przechodzą do grupy wpis podstawowy.
Moderowany katalog www.katalog.top3.com.pl PR3 łączy w sobie zalety tradycyjnego, klasycznego katalogu ciekawych stron www z wizytówkami poszczególnych wpisów i nowoczesnego zbioru tematycznych artykułów seo w którym znaleźć się mogą odnośniki do najciekawszych podstron serwisu. W ten sposób taki spis ciekawych stron internetowych promuje strony stworzone dla użytkowników oferując odwiedzającym starannie wyselekcjonowany zbiór stron internetowych tylko o najlepszej reputacji.
W katalogu http://katalog.pbmedia.pl PR2 zgłoszenie oraz dodanie każdej strony jest bezpłatne. Akceptacji stron dokonuje Administrator Katalogu. Jedna strona może znajdować się tylko w jednym miejscu katalogu. Zabronione jest dodawanie stron o tematyce erotycznej (sex i pornografia), niezgodnej z prawem i ogólnie pojetymi zasadami etyki.
Katalog stron www.bacari.pl PR3 zawiera zbiór stron zgłoszonych przez użytkowników. Zgłoszenie wpisu Premium do rozpatrzenia jest płatne (2,46 PLN z VAT za pomocą SMS lub 2PLN z VAT za pomocą natychmiastowego przelewu) a publikacja następuje po akceptacji przez jednego z moderatorów. Obecnie akceptacja nowych wpisów Premium następuje w okresie do 3 dni roboczych.
Kolejność wyświetlania wpisów w katalogu: wpisy Premium, wpisy z linkiem zwrotnym, wpisy bezpłatne. Następnie pozycja wpisu zależna jest od głosów internautów na + lub - (dwa + równoważą jeden -).
Zbiór wartościowych i atrakcyjnych stron polskiego internetu gromadzi www.apella.pl PR3 Ten katalog stron obejmuje wyłącznie witryny, których treść jest przydatna dla użytkowników. Wielu internautów z pewnością znajdzie tutaj bogate w zawartość i treść strony internetowe, które na pewno zainteresują nie jedną osobę. Wszystkie strony znajdują się w kategoriach odpowiadających ich tematyce, dzięki czemu łatwiej można je odnaleźć w Naszym katalogu. Zachęcam wszystkich do przeglądania zbioru. Obecnie katalog jest zamkniętym zbiorem stron, dlatego dodawanie nowych stron zostaje wstrzymane.

  zaktualizowano 17.06.2015